Dossieren

  • Filter  ( Ministèren, Themen, usw.) ×
    Filtrer les résultats
    Entrez une période
  • 2 Resultater
  1. Les sanctions financières sont des mesures restrictives prises à l’encontre de personnes ou d'entités dans le but de mettre un terme à certains comportements délictueux. Au Luxembourg, le ministère des Finances est compétent pour traiter de toutes les questions et contestations relatives à l'exécution de ces interdictions et mesures restrictives.

  2. Beim Europäesche Rot am Juni 2000 erreechen d'Memberstaaten de Konsens, dass den Austausch vun Informatiounen tëschent de Steierverwaltungen dat héchst Zil vun der Europäescher Unioun muss sinn. D'Finanzkris vun 2008 stäerkt d'Beweegung fir méi Steiertransparenz. Dësen Dossier stellt d'Efforte vir, déi Lëtzebuerg gemaach huet, fir säin Netz u Steierkonventiounen un den internationale Standard unzepassen.